Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ 

 (K.T.S Co., Ltd.)

DIGITAL TECHNOLOGY Co., Ltd

Trụ sở chính:

Số 52 - Đường số 09 KDC Trung Sơn - Bình Hưng - Quận Bình Chánh - Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Tel: 08 - 5431 9393 ; 08-5431 9494 ---- Hotline : 0903 748 062 -0979 767 753

Fax: ( 84.8) 5431.9344

Website :  http://www.bongdenmaychieu.com * http://kythuatso.com.vn/ *  http:/cameraquansatdigitech.com/

Email:   kts_nghuuchau@yahoo.com.vn * kts_support@kythuatso.com.vn

0